Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM)

Kültür ve sanatı akademik ve bilimsel eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eden İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997 yılında kuruluşundan bugüne ulusal ve uluslararası pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sürekli olarak değişime ve yenileşmeye açık yapısıyla üniversitemiz bünyesinde kurulan Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM); çağdaş/güncel sanattaki yeni eğilimlere, resim, fotoğraf, performans, video ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerdeki sergilemelere açık yapısıyla üniversite içerisinde daimi bir enerji yaratmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş olan Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kültür ve sanatın pek çok alanında yenilikleri izleyerek, sanatsal üretime katkı sağlamak amacıyla sergiler, gösteriler, konserler, eğitim programları ve yarışmalar düzenleyen bir kültür-sanat platformudur. Sanat ve kültürle bağlantılı tüm alanlarda etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak, araştırma, inceleme, proje merkezli çalışmalar gerçekleştirmek İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temel uğraş alanlarını oluşturur.

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin birimleriyle, sergi, konser (orkestra, solo, vokal, oda müziği vb.) ve sahne performansı (bale, dans, tiyatro, opera vb.) alanlarında ses getirecek etkinliklerin planlaması ve düzenlenmesinin sistematik bir çalışmayla gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin değerleriyle ve vizyonuyla uyumlu temalı etkinliklerin, gençlere ve çocuklara yönelik etkinliklerin, eğitim odaklı projelerin, sanatlar arası ortak etkinliklerin ve farklı alanlarla buluşan etkinliklerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

İKÜ etkinliklerinin ortak paydası, üniversite- sanat- eğitim birlikteliğidir ve sanat etkinliklerinin temel felsefesi; eğitimle bütünleşen, kurum kimliğini ve aidiyet duygusunu geliştiren, toplumun sanat beğenisini yükseltecek, çağdaş, nitelikli ve aynı zamanda hedef kitleye ulaşabilen etkinlikler olmasıdır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/17/2018 - 13:49