İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) Kalite Komisyonu

Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) Kalite Komisyonu Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit (Müdür)
  • Öğr. Gör. Bilgen Kuzu (Müdür Yardımcısı)
  • Dr. Osman Anıl Ural 
  • Araştırma Görevlisi Eda Dindar
  • Tekniker Didem Uyanık 
Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
4 Ocak 2021 / 1  
14 Şubat 2021 / 2  
6 Eylül 2021 / 3  
20 Eylül 2021 / 4  
11 Ekim 2021 / 5