Yönetim Kurulu

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) 

Yönetim Kurulu     

1.    Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit (Müdür)
2.    Öğr. Gör. Bilgen Kuzu (Müdür Yardımcısı)
3.    Doç. Dr. Reyhan Uludağ Erarslan 
4.    Dr. Öğretim Üyesi Dide Akdağ Satır
5.    Doç. Dr. Perihan Taş Öz