Yönetim Kurulu

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) 

GSUAM Müdürü
Prof. Dr. Kıvılcım
Yıldız Şenürkmez

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Yönetim Kurulu     

Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek

Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı

Anıl Ural (TÜYAP/Reed)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan