Yönetim Kurulu

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) 

Yönetim Kurulu     

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek (Müdür)

Öğr. Gör. Dr. Selda Salman Sakızlı

Anıl Ural (TÜYAP/Reed)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan